Aktuální pozice:

Úvodní strana > Organizační výbor


Organizační výbor

Organizační výbor konference:

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
garant setkání
Ústav automatizace a řídicí techniky

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
děkan FAI, Ústav bezpečnostního inženýrství

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.
Ústav automatizace a řídicí techniky

Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.
Ústav automatizace a řídicí techniky

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.
Ústav řízení procesů

Irena Vopatřilová, e-mail: vopatrilova@fai.utb.cz
sekretářka Ústavu automatizace a řídicí techniky

Mgr. Eva Navrátilová
tajemnice Fakulty aplikované informatiky


Powered by: Nox Conference