Aktuální pozice:

Úvodní strana
Úvodní strana > Úvodní strana


Úvod

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
Fakulta aplikované informatiky
Ústav automatizace a řídicí techniky


pořádá
Setkání kateder automatizace a kybernetiky
technických vysokých škol a univerzit ČR a SR


Principia Cybernetica 2016

7. až 9. září 2016

Powered by: Nox Conference